Verkeerd Renewable Energy Now!
Totaal 4.009kWh 921kWh 123 23% 295kWhp
Datum Max Jaar Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
jan 2017112.34999752044678 42,34 5,63 € 37,68 13,54
feb 2018222.2000026702881 72,73 9,68 € 32,73 23,27
mrt 2020307 31,22 4,16 € 10,17 9,99
apr 2020454.9000015258789 124,43 16,56 € 27,35 39,80
mei 2018549.0999984741211 133,16 17,72 € 24,25 42,60
jun 2019495.5 55,72 7,42 € 11,24 17,82
jul 2018537.5999984741211 129,12 17,19 € 24,02 41,30
aug 2012487.79999923706055 134,72 17,93 € 27,62 43,10
sep 2016353.70000076293945 40,91 5,45 € 11,57 13,09
okt 2018260.79999923706055 74,34 9,89 € 28,50 23,78
nov 2020143.62000465393066 75,67 10,07 € 52,69 24,21
dec 201684.19999837875366 7,09 0,94 € 8,42 2,27